Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce, IČO: 18232493 za rok 2022

Výpis zisků a ztrát Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2022 Rozvaha Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022 Inventarizační zpráva za rok 2022