DSO Lazce – návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 (formát PDF)