NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2020 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ROZVAHA Zpráva o výsledku přezkourr;ání hospodaření DSO Od-pad.hosp.Lazce, IČO: 182:32493 za rok 2019