Vznik DSO

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LAZCE

Dobrovolný svazek obcí s názvem Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE byl ustaven v roce 1992 z iniciativy představitelů měst Horšovský Týn, Domažlice a několika dalších obcí. Bylo to v době vzniku prvních moderních zákonů pro komunální odpadové hospodářství a stavby prvních moderních skládek komunálního odpadu v republice. Byl proveden i průzkum možností pro stavbu takové skládky pro okres Domažlice. Z ověřovaných asi 10 míst se jako nejvýhodnější ukázala lokalita Lazce v místech bývalé vojenské střelnice a vzniklé Sdružení obcí se rozhodlo zde skládku TKO v roce 1993 postavit. To se podařilo a skládka Lazce (tehdy teprve třetí v České republice, která odpovídala moderním evropským předpisům) byla na počátku roku 1994 uvedena do provozu. Současně se rozšiřovalo i sdružení obcí – postupně z původní necelé dvacítky se rozrostl počet obcí zapojených do místního systému na dnešních 80 obcí, což je převážná většina obcí okresu Domažlice (s cca 56.000 obyvatel). Kromě skládkování TKO Sdružení obcí obstarává pro členské obce sběr a svoz objemného i nebezpečného odpadu a sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení, a také značnou část stále rozsáhlejší administrativy a poradenské činnosti v odpadovém hospodářství obcí.

Sdružení obcí koná pravidelné členské schůze – shromáždění zástupců členských obcí (nejméně dvakrát ročně, kde jsou projednávány aktuální problémy i výhledy odpadového hospodářství členských obcí, ale i školení a odborné vzdělávání funkcionářů obcí v ekologické problematice. Významnou roli v tom hrají i ekologicky zaměřené odborné exkurze do jiných částí České republiky

Sdružení obcí Lazce vede osmičlenné předsednictvo, volené vždy na čtyřleté období (v souladu s pravidelnými komunálními volbami v členských obcích. Současné předsednictvo pro období 2017-2021 bylo ustaveno po volbách v prosinci 2017. Tvoří je předseda ing. Libor Picka (za město Bělá nad Radbuzou), místopředsedkyně Mgr. Hana Valachovičová (za město Holýšov), zástupci měst Domažlice, Horšovský Týn a Poběžovice a obcí Blížejov, Mířkov a Mrákov, Administrativu vede jednatel, sdružení má samozřejmě i svou účetní.

Podrobněji k činnosti – viz Stanovy Sdružení obcí a Jednací řád Sdružení obcí Lazce.