Úřední deska

Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2020

Vyvěšeno dne: 30.6.2021 Sejmuto 31.12.2021


Pozvánka
na shromáždění členských obcí Sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE

Vyvěšeno: 16.6.2021 Sejmuto 28.6.2021


Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Odpad. hosp. Lazce,
IČO: 18232493 za rok 2020

Vyvěšeno: 21.4.2021 Sejmuto: 21.4.2022


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

Vyvěšeno: 21.4.2021 Sejmuto: 28.6.2021


Rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno: 31.12.2020


Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2025

Vyvěšeno: 18.12.2020


Pozvánka
na shromáždění členských obcí Sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE

Vyvěšeno: 10.12.2020


Návrh rozpočtu na rok 2021
Vyvěšeno: 16.11.2020


Návrh střednědobého výhledu (2021-2025)
Vyvěšeno: 16.11.2020


DSO LAZCE – závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019 (PDF soubor)

Vyvěšeno: 2.7.2020